Проф. Йордан Мирчев: Управлението на БДЖ трябва да се съсредоточи в пътнико и товарообразуващите центрове

Йордан Мирчев
Йордан Мирчев

Управлението на БДЖ да се съсредточи в пътнико и товарообразуващите центрове, предложи бившият председател на парламентарната транспортна комисия проф. Йордан Мирчев. Според него положението в железниците е критично, но това не се дължи толкова на задълженията на дружеството, колкото на недоброто управление в последните години.

Слабият мениджмънт е една от причините националният превозвач да влоши отношенията си с останалите участници в железопътния процес и респективно това е довело до намаляване на пазрния дял накомпанията.

Мирчев предложи комплекс от мерки, като една от тях предвижда създаването на надзорен съвет в транспортното министерство, в който участие да вземат представители на трите държавни дружества – БДЖ, НКЖИ и ТСВ, на частните жп превозвачи, както и на организации от неправителствения сектор.