Радиоактивен контейнер подлуди Варна

Метален контейнер с радиоактивни отпадъци е преминал транзитно през пристанище Варна – Запад. Новината хвърли в паника варненци вчера. Сигналът за опасността в Регионалната здравна инспекция във Варна бил подаден на 21 май от Областното управление “Пожарна безопасност и защита на населението”. Те информирали, че са открили радиоактивен източник в метален контейнер в района на контейнерния терминал на пристанище Варна – Запад. Това обаче бе съобщено в седмичния бюлетин на Здравната инспекция във Варна с 10-дневно закъснение. Там не са посочени стойностите на алфа, бета и гама лъченията, както и засегнатият от тях периметър. Йонизиращи лъчения в околната среда със сигурност е имало, защото контейнерът, в който са се съхранявали радиоактивните отпадъци, не е бил оловен, каквито са международните изисквания за ядрена безопасност.

В отговор от РЗИ-Варна съобщиха, че служителите им от отдел “Радиационен контрол” са извършили проверка и измервания на място. От проведените анкети, дозиметрични измервания, предоставените документи и извършения оглед не е установена опасност за радиационно увреждане на професионално ангажираните с обекта лица и опасност за населението. За постъпилия сигнал и констатациите от проверката са уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Министерство на здравеопазването. От РЗИ-Варна припомниха, че с двукратно измерване в работни дни се следи нивото на естествения радиационен гама фон в града. През изтеклия период измерените стойности са нормални и варират между 0,09 до 0,10 микросиверта за час. Не са констатирани колебания и отклонения, извън нормалните.

Източник: в.Монитор