ЦГМ продължава да генерира загуби за милиони

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) продължава да трупа задължения, които за изминалата 2015 година възлизат на 27.5 милиона лева. Въпреки че тогава общинският съвет взима решение да отпусне заем на ЦГМ в размер на 81 милиона лева, мерките за овладяване на положението не спират дружеството да трупа нови задължения, съобщава БГНЕС.

Загубите за 2015 г. са с 19 млн. повече от тези през 2014-та (8.9 милиона). Тази сума е сбор от отчета на финансовото състояние на трите дружества, които влизат в структурата на ЦГМ – Метрополитен, Столичен автотранспорт ЕАД и Столичен електротранспорт. Загубите на Метрополитен за 2015 г. се равняват на 2 млн., за разлика от 2014 година, когато са едва 428 хиляди лева. Столичен автотранспорт ЕАД губи 4.55 милиона през 2014-та, а на следващата година отчита, че е на минус с близо 12 млн. Столичен електротранспорт ЕАД от своя страна отчита 4.3 млн. лв. загуби, а през 2015 г. те са вече 13.39 млн. лв.

Анализът на финансовото състояние на дружеството към края на 2015 г. показва, че „Център за градска мобилност” ЕАД е финансово зависимо от кредиторите, като съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на дружеството. ЦГМ в икономическо отношение е като „черна кутия“.

Комисионната на ЦГМ е 12.31% или 19.25 млн. лв. плюс допълнителни 2.6 милиона лева, вероятно като процент и от компенсациите от държавата. По стария договор комисионната на ЦГМ е била 8%, а в минали години – 6%. Общинските транспортни оператори, с изключение на метрото – поради високи собствени приходи, практически липса на гратис пътувания и приходи от инвестиционна дейност, приключват 2015 г. с над 25 млн. лв. счетоводна загуба, а Центърът за градска мобилност е на печалба.

Дружеството не полага достстъчно усилия за осъществяване на събиране на парите от глоби. Събрани са едва 70-80 хил. лв. от глоби при над 10 хиляди наказателни постановления, което означава 1 000 000 лв., тоест събрани са само 8%.

В структурата на разходите на дружеството най-голям дял имат разходите за персонал – 68,8 %. Същевременно гражданите не са доволни от качеството на предлаганите услуги, което е показателно за ниската и нерационална производителност. Броят на служителите трябва да се преразгледа през прогнозния период и разходите за персонал постепенно да се намали до 50% към края на прогнозния период.

Източник : www.expert.bg

Градски транспорт

В Младост 4 си паркират под прозорците, пазят си място със стари гуми

Паркирането в столичния район „Младост“ е толкова проблемно, колокото и в останалите райони на София. Там обаче са си въвели вътрешни правила. Паркомястото се запазва със стара гума. За нередностите […]

Воден транспорт

Оборудваме речните и морски пристанища със съоръжения срещу експлоатационни и аварийни замърсявания

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) е в процес на доставка на съоръжения за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност, както и на високоспециализирани съоръжения за превенция и реагиране […]

ЖП транспорт

Интермодалната логистика Изток-Запад ще увеличи железопътните превози между Азия и Европа

Интермодалната логистика изток-Запад, разработчикът на Източно-Западната порта (EWG) и казахската EuroTransit Group подписаха споразумение за увеличаване на железопътния товарен трафик между Азия и Европа и за да се направи възможен […]