Първа копка на нова жп спирка в село Челопеч

На 14.07.2016 г., беше направена първа копка на нова жп спирка в село Челопеч по проект Железопътна спирка Челопеч – изграждане на перони с дължина 200м. и подлез“.

ДП НКЖИ подкрепи идеята за изместване на спирката в границите на селото, като оказа пълно съдействие за нейното реализиране, при  спазване изискванията на нормативната уредба в страната.

През последната година Компанията и Общината работеха съвместно по уточняване на изискванията за изграждане на спирката. Предложено бе, поради липса на административен и технически капацитет на Община Челопеч, ДП НКЖИ да проведе цялата процедура по изграждането на обекта (от изготвяне на техническо задание, провеждане процедура в съответствие на разпоредбите на ЗОП до изпълнение на необходимите СМР), като Общината се ангажира с пълното финансиране на инвестиционния проект.

Железопътната спирка ще се изгради на жп линията София-Бургас в границите на населеното място, в близост до Спортния комплекс на с. Челопеч.

На събитието НКЖИ беше представлявана  от инж. Тони Грозданов – ръководител отдел „Изпълнение на програми с национално финансиране“, който изрази своето задоволство за добрата съвместна работа на двете институции и надежда, че новата спирка ще е удобна и безопасна, в интерес на жителите и гостите на Община Челопеч.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…