БДЖ и пощите ще продават апартаменти за да покриват дългове

Правителството разреши на "Български пощи" ЕАД и "Холдинг Български държавни железници" ЕАД да продадат собствени имоти, които не са необходими за дейността им и от управлението на които няма съществена икономическа полза.
 
Това са два апартамента в Хасково и един в София, с площ около 65 кв.м всеки.
Продажбите ще се извършат чрез търг с тайно наддаване при първоначална цена, не по-ниска от определената от независим оценител.
 
Продажбата на активи, несвързани с дейността, е една от мерките, които дружествата обявиха, че ще взимат, за да подобрят финансовото си състояние.
 
Източник: Дневник