БДЖ не може да се отърве от съдружие с Божков

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол започва новата година с летящ старт. За днес е насрочен поредният 37-и централизиран публичен търг. Управляваното от Емил Караниколов ведомство ще се опита (отново) да продаде 16 дружества, в които държавата има някакъв дял. Всички те вече са предлагани многократно, без да има интерес към тях. 

Агенцията ще предложи 20% от капитала на "Академика сий палас" АД, собственост на "Академика 2011" ЕАД – София, 35% от "БДЖ – Трансимпекс" АД, 38.06% от плевенската "Мизия-2000" АД, 34.83% от текстилната фабрика "Галатекс" АД – Варна, 41.29% от производителя на химически вещества "Хентш" АД (бивш "Новохим"), както и по-малки пакети от още няколко дружества. Най-дребният пакет се състои от една акция от фирмата за производство на различни типове брашна – "Скът Мизия" АД, която се продава само срещу компенсаторки. Общата минимална сума, която може да събере срещу тези свои книжа, е около 10.746 млн. лева.

Държавата се опитва за пореден път да излезе от съдружието "БДЖ – Трансимпекс". Агенцията за приватизация продава 1 846 667 обикновени налични поименни с право на глас акции, представляващи 35% от капитала на дружеството. Сега този пакет е собственост на "Холдинг БДЖ" ЕАД, който ще получи парите от сделката. Участието на държавния холдинг в капитала е чрез апортна вноска от цехове за ремонт, машини и оборудване. Минималната цена за държавните акции е 3.324 млн. лева.

Основната дейност на "БДЖ Трансимпекс" е ремонт на вагони, локомотиви и други железопътни машини. Фирмата притежава имот от 50 декара в северната част на София, близо до Централна гара, на който се намират цеховете за ремонт на компанията.

Капиталът на "БДЖ – Трансимпекс" е 5 276 191 лв., като мажоритарният дял се държи от "Адлер БГ" АД – свързано с Васил Божков. Партньорството между БДЖ и фирмата на Божков бе създадено с цел ремонт на вагони, още от януари 2013 г., но не върви още от създаването си. А охлаждането на отношенията между властта и бизнесмена замрази проекта. И сега железниците търсят начин да излязат от съдружието.

Опити за продажбата на софийската фирма "Академика сий палас" АД пък се правят от август миналата година. На инвеститорите се предлагат 3 520 600 привилегировани налични акции (20% от капитала) с номинал от по 1 лв. всяка. Евентуалният кандидат може да ги има ако разполага с 5 386 518 лева. Тъй като цената е 1.53 лв. за брой. Това е най-голямата сума, която се иска за държавното участие в дружество от списъка на агенцията.

Източник: www.banker.bg