Георги Чипилски – директор на Летище Бургас: Очакваме ръст на двата важни пазара – Русия и Германия

Г-н Чипилски, при последната си среща с медиите Вие се изказахте много оптимистично за предстоящия сезон – кое Ви дава основание за подобна увереност?

– Планираната към днешна дата полетна програма J ми дава оптимизъм за увеличаване броя на туристите, които ще преминат през летище Бургас през идващия летен сезон. По-голяма I част от полетите за лятото са вече заявени и ' до края на месец март ' ще имаме вече по-точни данни за трафика. Радостно е, че за двата важни пазара Русия и Германия категорично се очаква ръст на туристите.

Не всички авиокомпании , изпълняващи полети до Великобритания, са заявили своите

полетни програми, но очаквам този пазар да се развива и през следващите години, тъй като интересът на британските туристи непрекъснато расте през последните години. За лято 2016 Русия, Великобритания и Германия остават традиционно най-големите пазари за Летище Бургас . Изключително съм доволен и от увеличения пазарен дял от Полша през последните три години и, както се очакваше, ще има сериозен ръст на полските туристи. Планираните до момента полети показват и ръст на туристите от Чехия и Словакия.

Последните години, особено през 2015г., се очерта скъсяване на сезона в началото и края на лятото, особено през май. Подадените заявки ми дават увереност, че тази тенденция ще се промени за идващото лято. Месеците юли

и август се очертават традиционно като пикови и се забелязва тенденция за насищане на увеличения трафик във всички дни от седмицата, а не само както беше традиционно в понеделник и петък.

– 10 години отбелязваме от влизането на концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД на бургаското летище – какво се промени за този период?

– За времето на концесията „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД напълно промени облика на летище Бургас . Беше изградена изцяло нова инфраструктура, комуникации и сгради като са вложени повече от 160 милиона лева. Обслужваме пътниците в нов пътнически терминал с обширни зони за пристигащи и заминаващи, модерни системи за обслужване на пътници

и багаж, атрактивни търговски зони и комфортни открити пространства със забавления за малки и големи. Изградени са нови обслужващи сгради – административна, сграда на Пожарна служба, нов карго склад, нови сгради за електроразпределителната мрежа на летището. Изградена е нова и модерна система от паркинги за осигуряване трансфера на пътниците. Изцяло са подменени ВиК, електроразпределителната и комуникационната мрежи на летището.

Трябваше да се справим с изключително трудното предизвикателство -да изградим новата инфраструктура и сгради на терена и в условията на опериращо летище , като много от дейностите бяха извършвани дори в периода на летните чартъри, при запазване пълна оперативност на летището, както и необходимия комфорт на пътниците. Доказателство за това е, че дори в условия на инфраструктурни промени трафикът на летището показа значителен ръст за годините на концесията.

В хармония с природата живее новото летище на Бургас. Грижата за екологията е във всяка една дейност. „Зелено и подредено" продължава да е първото впечатление за обновеното бургаско летище на всеки, пристигнал в Бургас с най-бързия транспорт.

Извършихме и много подобрения и рехабилитации и в летателното поле, като основните проекти бяха свързани с писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, перон, осветление, вертикални маркировки и др. Изпълнените две разширения на перона осигуриха достатъчен капацитет за обслужване на тежък тип самолети, както и достатъчен брой стоянки за обслужване на останалите въздухоплавателни средства.

Наред с инфраструктурните проекти, особено внимание беше отделено на подобрение на процесите, обезпечаването им с модерна техника и обучението на висококвалифициран персонал. Техниката за наземно обслужване е изцяло обновена, като броят й е значително увеличен. Обучението на постоянния и временен персонал е изцяло базирано на добрите практики и регулациите, свързани с авиационния бранш. Значителни средства се отделят ежегодно за професионално, езиково и др. обучение, както и за обучението на ръководителите от всички нива. Тъй като нашата компания поставя като един от основните приоритети качественото обслужване на пътниците, е въведена програмата "We Care", насочена изцяло към създаване и изпълнение на стандарти за качествено обслужва-

не на всички клиенти. Нашите служители възприеха принципа, че качеството на обслужване не се определя като обхват на отдел от компанията, а е начин на поведение на всички служители.

– Къде стои в момента Летище Бургас в семейството на „Фрапорт"? То забелязано ли е с нещо по-особено?

– „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД като оператор на летищата Бургас и Варна е пълноправен член на групата „Фрапорт". Въпреки че не можем да се сравняваме с обема на трафика на големите летища от групата, най-отговорно мога да заявя, че за годините на концесия ние успешно внедрихме всички добри практики, стандарти и процедури на групата. Двете летища са част от груповия сертификат EN ISO 9001, което категорично потвърждава нашата важна роля за групата. Голяма част от нашите служители се обучават от специалисти на

„Фрапорт" група и участват в много общи проекти и работни срещи. Ежегодно обменяме специалисти и стажанти с други летища от „Фрапорт" група, което стимулира прилагането на единни стандарти при управлението на процесите. Нещо повече – нашите специалисти неведнъж са развивали концепции и проекти, които се прилагат на другите летища. С едно изречение, ние се чувстваме като едно голямо семейство и знаем, че винаги можем да разчитаме на помощ и взаимодействие при необходимост.

– Нека сега да влезем в по-ведра тема – има инициатива всеки месец да изненадвате пътниците с някаква проява, във връзка с десетата годишнина – какво Вие лично ще настоявате да бъде включено сред изненадите?

– Този въпрос е много лесен, тъй като няма да ви отговоря нищо съществено, за да не компрометираме елемента на изненада. Най-важното е инициативите да носят изненада, приятно настроение и да стимулират пътниците да използват постоянно нашето летище .Това, което категорично ще се вижда при всяка инициатива, е числото 10, във връзка с десетгодишния юбилей.

– А за служителите на летището планира ли се някаква изненада, свързана с отбелязване на тази годишнина?

– Инициативите са за всички ползватели на летището, в това число и за нашите служители. За тях традиционно се организират и редица други мероприятия, които, естествено, тази година ще бъдат свързани с годишнината на дружеството.

– Знам, че още е трудно да се каже кои превозвачи и кои дестинации ще доминират това лято. Обикновено тези данни стават ясни в началото на април – но все пак – какво показват Вашият опит и интуиция -на кого залагате?

– Разпределението на полетите по дестинации остава с тенденциите от последните години. По отношение на дестинации-те като държава на първо място е Русия, следвана от Великобритания, Германия, Чехословакия, Беларус, Израел и Словакия. Разпределението на трафика по летища е както следва – на първо място е Москва с трите се летища Домодедово, Внуково и Шереметиево. Следват (по брой пътници): Санкт Петербург, Прага, Тел Авив, Катовице, Варшава, Лондон Лутън, Дюселдорф, Франкфурт, Амстердам и т.н. По-точна картина по отношение на броя и сегментирането на полетите ще имаме през месец април.

Георги Чипилски е роден през 1960 г. Завършил е ВНВВУ "Георги Бенковски" с профил Гражданска авиация. Преминал е редица обучения в страната и в чужбина в областта на бизнеса, авиацията и управление на качеството. Работи в сферата на авиацията от 1984 година, като започва своята трудова дейност като авиационен инженер в СОБГА "БАЛКАН". От 2009 година е директор на Летище Бургас .

Източник : www.crossdisplay.bg

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…