Истината за проекта “Сокол”

Позицията на вагонния завод в Дряново

Проект сокол, бдж , изпълнен от Вагонен завод Дряново
Проектът "Сокол"

Вагонен Завод-ИНТЕРКОМ Дряново е създаден през далечната 1920 год. Това е първото вагонн-о строително предприятие в България, 103 години успява да устои на всички промени на времето до сега. За периода от 2018 година мога да твърдя, че завода е релизирал 50% от всички ремонтите по ЗОП на БДЖ. Над 130 вагона от ползващите в момента от БДЖ са благодарение на ВЗ.

Благодарение на завода е реализиран ремонт, който е спасил над 9 мил. лв на БДЖ по възложен спрян от тях договор от 2009год. БУЛВАГОН. След затварянето на завода БДЖ се лишава на първо място от единия от двата си доставчика на услугата среден и капитален ремонт на пътнически вагони. Най-вече, загубата на малкото останали специалисти за специфичния ремонт на вагони. Сега и в следващите 2 години от строя поради изтичащи ревизии ще излязат над 100 вагона. Дали ръководството има анализ и дали е пропуснало да уведоми министъра, че по този въпрос абсолютно нищо не е направено. От медиите научаваме за непрекъснат недостиг на вагони. За качествата на парк, който е на 40 и повече години без да е модернизиран и не отговарящ на никакви нормални норми, страдат само потребителите.Къде са отишли парите за ремонти на пътнически вагони през последните 4 години при условие, че няма нито една поръчка за ремонт?.

Отговорите трябва да се потърсят от компетентноста на всичките ръководства за тези години.


По казуса с подписания договор за модернизация на 15 бр вагони от 22.04.2021г.
ВЯРНО – Цената на договора е 26 697 079.50, в нея е заложено и изработването на техническата и технологичната документация, заедно с всички елементи за производство на вагоните. Цената на един вагон е в размер на 910 000 евро. Платен е аванс в размер на 26% от договора 6 941 240.67лв., своевременно за изключително кратки срокове е създадена Техническа и технологична документация. Изработени са матрици, кондуктори, приспособления и всичко необходимо за серийно производство. Подписани са договори с доставчици за всички агрегати и материали. До 30.12.2021год е произведен и първия вагон, достатъчно доказателство за възможности.

БДЖ ръководството не пожела да присъства на тази презентация. След смените които претърпя ръководството и назначаването на доказано некомпетентни ръководители, започнаха реваншиски действия между тях на което завода стана коствена жертва. Сигнали и доноси до всевъзможни институции. Само едно мога да кажа, нито един от сезираните органи не е уважил некомпетентните искания на върволицата управляващи след декември 2021год. През това време всички бяхме изправени пред предизвикателството на COVID-19 кризата, промяна на цени, забавени доставки – в международен план. Доставки предвидени за 6 до 8 седмици се пренесоха за 6 до 9 месеца.За целта направихме постъпки за издаване на сертификат за ФОРСМАЖОР, който в последствие след издаването му е представен на БДЖ. На ръководството му беше необходимо 7 месеца за да разгледат документа и да се произнесат- от месец март до 27.10 2023год. Това е периода, в който бяхме принудени да освободиме над 100 работника и съществените проблеми за нас. За всички проблеми ръководството на БДЖ своевременно е уведомявано. На настойчивите ни искания подписаното споразумение от 03.02.2022 год. за увеличение размера на аванса с 4% в размер на 1 067 883..18.

ЗАПЛАЩАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Е ЗАБАВЕНО С ЦЕЛИ 9 месеца е разплатено ноември месец 2022год. За целта е подписано ново споразумение на 27.10 2022год. за удължаване на срока до 31.12.2023год. Спазвайки условията на договора БДЖ е уведомяван своевременно и детайлно за проблемите и действията които предприемаме. Чрез нотариална покана ,множество писма и срещи по наша инициатива. Независимо от уверенията ,че заплащането на 80% от извършената работа по вагон №1 ще се реализира до края на 2022 ,това отново не се случи.Външните контрагенти ,за съжаление не се интересуват от нашите неволи с БДЖ. Заради иминджа, който е създал БДЖ към външни доставчици на нас ни се иска 100% предплата за всички поръчки. Един месец забавяне при нас в БЪЛГАРИЯ не означава автоматично и за външните доставчици, отивате веднага в друга партида и в повечето случаи срока се покачва за три четири месеца. С цел за да не се прекъсва ритъма на работа и подпомагане ние сме кандидатствали за кредит от ББР. Такъв ни е отпуснат в размер на 5 000 000 лв и целево е изразходван с контрола на БДЖ и ББР. За сведение кредита е гарантиран с 160% обезпечение от активи на завода и няма никакво отношение за проверки от ДАНС. Тук искаме да благодаря на ББР за разбирането,подкрепата и помоща. Ръководството на банката е идвало повече пъти в завода от ръководството на възложителя (сегашното не е посетило завода). Благодарение на „КОРЕКТНОСТА „ на възложителя с непрекъснати доноси до различни институции се наложи да ходиме и да даваме обяснения в Прокуратура, АДФИ, ДАНС, Полиция и др. За сведение всички проверки са показали обратното от искането на възложителя.

Освен средствата от ББР ние сме инвестирали със заем и собствени средства приблизително още толкова. Завода на практика е дублирал средствата от БДЖ с цел да реализира договора. Може би услужливо ръководството на БДЖ не е информирало министъра за тези детайли. Всичко това е проверимо от докладите и протоколите между нас. Вагона през месеци февруари, март 2023год. е преминал пълни тестове на територита на България, БДЖ не пожела да изпрати представители които да присъстват на тестовете за да види изпълнението. Тестовете доказаха отлични резултати и изпълнение напълно на условията в техническата спесификация за динамика и скорост до 145 км/ч.
Отново по искане на БДЖ ускорихме и тестовете в чужбина за получаване на сертификат за скорост на движение 160км/ч. При направените изпитания от сертифициран представител на ЕРА, вагона още веднъж потвърди качествата си при скорост до 186 км/ч. Достатъчни за да може да се движи с работна скорост 160.

Не отговаря на никаква истина, че цената на вагона е ВИСОКА. Вагонът отговаря на всички критерии за средно и по високо европейско ниво. Всеки който си е направил труда да го види би трябвало да изкаже мнение. Г-н. Министъра поиска да докараме вагона от Румъния в София за да може лично да се убеди в това. В негово присъствие и на ресорния зам-министър сме направили презентация на качествата на вагона. И този път независимо, че вагона беше в депото на 2 км от Централата на БДЖ, ръководството на БДЖ не намери 30 мин за да го види. Вагонът е произведен с части и агрегати – производство след 2020год. Един от най-големите проблеми при досегашните ремонти е липсата на части, поради спряно производство. Вагоните втора употреба доставка от Германия за които говори министърът ще са произведени поне преди 15-20 год.

Цената на вагон от сегмента на СОКОЛ е не по-малко в момента от 2 000 000 евро. Индикативните оферти на запитване на БДЖ от чужбина го потвърждават. На световното изложение в Берлин 2022 година.

Ръководството на БДЖ само се увери в цените на показаните вагони, най-ниска цена на вагон от този клас 1 840 000 евро, с качество значително по-ниско от Българския.

Да ние имаме нарушение на графика за предаване, но съществуват и достатъчно обективни причини. Сумарните забавяния към нас са над 15 месеца без да отчитаме времето, в което не работехме при нормални условия. Ние виждаме и други международни държавни поръчки как не могат да реализират предварителните срокове. Независимо от възможноста да търсим и индексация по договора, ние не сме изявявали такива искания освен удължаването на срока и създаване на нов ритъм за плащане по извършената работа.

НЕВЯРНА е и информацията за сертифицирането на вагона. Вагона е преминал всички динамични, ходови, спирачни и други изпитания. Елементите и агрегатите ползвани в проекта са със съответните документи и сертификати(водещи световни компании).От месец август сме в постоянен контакт с ИАЖА и процеса за сертифициране е в ход, но това е процес, който не се осъществява за един ден.

Г-н министърът дали е информиран, че при прекратяване на договора, БДЖ ще се сдобие с материали, агрегати, недовършени вагони (за които трябва да се отделят значителни средства за окомплектовка), апаратура, с която специалистите на БДЖ не могат да работят, матрици приспособления, машини и за първи път ще получат техническа и конструктивна документация ДИГИТАЛИЗИРАНА. Към момента от месец август се работи и по сертифицирането от националния орган ИАЖА. В момента “нищото” според възложителя е със стойност над 13 млн.лв.

Преминати всички технически изпитания,вагон№1 на 100%, вагон №2 на 85% готов, вагон №3 на 55% готов,вагони №4 и 5 на 30%,вагон №6 на 15%,вагони №7 и 9 в подготовка за работа.На склад множество материали, агрегати, произведени детайли налични в завода и при доставчиците за вагони с по-задни номера. Какъв ще бъде отговора на възложителя за всички срещи и писмата до тях, каква е била действителната цел за да ни поставят в заблуждение, че желаят договора да се изпълни, а накрая ние се информирахме от журналистически въпрос за намеренията им да го прекратяват.

Нито един отговор, който ясно да показва целите и намеренията по договора освен явното им съботиране и оправдание с предишни. Господа, които не бих нарекъл уважаеми, за мен е без значение от кога сте назначени, Вие представлявате нашия възложител и оправданията, че сте от скоро, са отговор на некомпетентни ръководители. Защо нито една ОП за последните 2 години не завърши с договор за ремонт? Как ще обяснят утре за липсата на вагони, които са с изтичащи ревизии на над 100 вагона. До кога ще предоставят услуга която не отговаря и на 80 години.
Но и тези господа ще си отидат безнаказано след някой друг месец, защото няма да им се потърси отговорност за нанесените може би умишлени вреди. В последните 2,5 години имаше безброй назначения и в последствие отстраняване поради некомпетентност според изявления в медиите. Аз си нося моята отговорност и не се срамувам за Българския продукт, който създадохме. Срамувам се единствено пред работниците защото не успях да ги защитя от некомпетентността.

Можеше БДЖ до края на 2024 год да има 15 нови вагона, а в следващите години да бъдат произведени още български вагони. Сега ще получат неизползваеми неща за над 13 мил. както по договора от 2009 год. А може би това е целта на ръководството.
Крайния резултат от действията на няколко ръководства на БДЖ през последните 2,5 години, 250 работника вместо да произвеждат вагони ще отидат в тежест на Осигурителната система. Качествени вагончици като тези които остават без работа се създават за три ,четири години, но при създаваните непрекъснати проблеми желаещи няма да има.
Нека всички да благодариме на ръководството на БДЖ!

Прочетете още по темата: Вагонен завод Дряново спира работа