Транспортната свързаност с Европа

Aкцентът е върху по-зеленото и по-екологичното

Българските автомобилни пътища и железопътни линии, които са част от европейските транспортни коридори трябва да се изградят до 2030 година. За тази цел в новия седемгодишен период на Оперативна програма “Транспортна свързаност 2021 – 2027“ са предвидени 1,413 млрд. евро, а когато към тази сума се добави и националното съфинансиране тя достига 1,9 млрд. евро.

“В новия програмен период ще продължат да се изпълняват проекти, които са логично продължение на тези от предишните два програмни периода. Такива примери са модернизацията на железопътната инфраструктура по направленията София – Пловдив, София – Калотина, Пловдив – Бургас. В пътната инфраструктура ще завърши строителството на автомагистрала “Струма“. Предвидено е финансиране и за развитие на пристанища, както и за свързването на летищата в Пловдив и Бургас с железницата.“ Това казва Ивета Колева, началник отдел “Програмиране” в дирекция “Координация на програми и проекти“ в МТС.

Ако погледнем общо скелета, конструкцията на програмата – изглежда същата – пътни, железопътни и водни транспортни проекти. Новото, наистина новото е този акцент върху по-зеленото, по-екологичното, интермодалния транспорт, развитието на регионите. За България, нека си го кажем направо – имаме доста работа в железопътния сектор включително подобряването на точността на влаковете и на комфорта в тях”, каза Агнес Монфре, началник отдел за България, Унгария и Словения в ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия.

Сред по-мащабните инфраструктурни проекти са построяването на автомагистрала между Русе и Велико Търново, тунелът под връх Шипка, железопътна връзка между България и Северна Македония.

Източник: BGONAIR