Всички съоръжения и специализирана техника на НКЖИ са проверени и готови за зимата

 

Снегорини ще почистват релсите, казва инж. Бисер Минчев, главен ревизор по безопасността на компанията

-Инж. Минчев, имате ли готовност за зимния сезон и какви мерки се предприемат за спокойното и безаварийно придвижване на влаковете?

-Да, можем да кажем, че Национална компания „Железопътна инфраструктура “ има готовност да посрещне идващите зимни месеци. На база дългогодишния си опит, Компанията започна подготовка за осигуряване на нормална експлоатационна работа на своите съоръжения за предстоящата зима.Експлоатационният персонал направи оглед на цялата железопътна мрежа и налична техника за работа през зимата. Извърши се профилактика за подобряване експлоатацията на съоръженията на осигурителната техника, телекомуникациите и ел. съоръженията, контактната мрежа и осветлението, които се изпълняват съгласно утвърдени месечни и годишни графици.Имаме опита от изминали зими, с първия паднал сняг. Чупят се дървета и клони, които нарушават строителния габарит и създават проблеми по контактната мрежа. На много места се получават свлачища и срутища. Именно заради това още от лятото всички водоотводнителни съоръжения бяха почистени за да не се получават проблеми, които могат да доведат до намаляване на скоростта и дори спиране на движението. Изсякоха се дървета и храсти в сервитута на Железопътната инфраструктура . Подготвени за зимата бяха и съоръженията за захранване на тяговия подвижен състав с електроенергия.

-А как върви подготовката в различните поделения на компанията?

-По Закона за обществените поръчки бяха изпълнени процедури за ремонт на всички специализирани самоходни машини, които ще са ни от полза при тежка зимна обстановка или наводнения.В поделение „Железен път и съоръжения“е създадена е организационна схема и е изготвен цялостен оперативен план, съобразен с реалните възможности на Железопътните секции за поддържане на техническите устройства в гарите.За осигуряване на нормалното движение на влаковете през зимата, НКЖИ разполага със снегорини за разчистване на железния път. Компанията разполага с роторен снегорин, с висок капацитет, който работи при всякакви условия и снежни покривки, включително и заледени. Базиран в гара Русе разпределителна, използва се за поддържане на проходимостта на железния път в участъците Русе – Каспичан, Самуил – Силистра, Русе – Горна Оряховица, както и други участъци по оперативно разпореждане.Останалите снегорини таранен тип, са базирани в гарите Добрич, Каспичан, Стара Загора, Димитровград, Мездра и Карнобат.В Поделение "Управление на движението на влак овете и капацитета" също се извърши подготовка за зимата. За поддържането на гарите и тяхната проходимост за влак овете и пътниците са ангажирани всички служители по райони. Създадена е организация за осигуряване на регионалните поделения с инструменти и материали, необходими за почистване на железопътните стрелки и гаровите райони. Доставени са метли, комплекти за почистване на ЖП стрелките, 10 броя ръчни роторни снегорина, морска сол, ръкавици; факли.Освен това, ежегодно се изготвят планове за работа при зимни условия във всяка гара, са определени редът, начинът и районът за почистване на всяка експлоатационна служба. В поделение „Сигнализация и телекомуникации” също бе направена профилактика на всички съоръжения – разпределителни кутии. Бяха измерени още и всички кабели, като целта е там, където имаме временни връзки или нарушения на кабела, да може още в топлото време да се изчистят.Планирането на дейностите по подготовка на съоръженията на поделение „Електроразпределение“, бе въз основа на извършвания анализ на причините за повреди по съоръженията на подсистема „Енергия”, калкулиращи най-голяма вероятност за време закъснение на влакове. Вследствие на направените анализи, се констатира, че основните повреди са причинени от паднали дървета и клони върху контактната мрежа; скъсани порцеланови изолатори; скъсани носещи въжета; остарели, морално и физически амортизирани релсови самоходни специализирани машини.През настоящата година са подменени 1263 порцеланови изолатори с полимерни; сменено е 27 574 м. носещо въже в проблемни ЖП участъци; подменен е 15 536 м. контактен проводник.В периода 01 октомври – 30 ноември 2015 г. се извършва „сезонно обслужване” на всички релсови самоходни специализирани машини. Разпоредено е да се включат и останат под напрежение трансформаторите, които захранват отоплителите на стрелките в гарите, където има монтирани такива.

-Каква е политиката на вашата компания по отношение здравословните и безопасни условия на труд и най-вече на експлоатационния персонал, който работи навън?

-ДП НКЖИ се стреми наред с непрекъснатите действия, целящи възстановяването или поддържането на машините и съоръженията в изправност, да осигури и безопасност на работата на железничарите при зимни условия, чрез взети от мениджмънта предварителни мерки за минимизиране на риска и намаляване на злополуките.Можем да се похвалим, че за тази година се справихме добре с този ангажимент. Отново чрез обществени поръчки успяхме да снабдим всичките си служители с работно облекло и лични предпазни средства. В рамките на проекта „Безопасен труд”, закупихме водоустойчиви облекла на целия експлоатационен персонал от всички поделения. Осигурили сме и студозащитни шапки, защитни ръкавици, термични обувки.При много лоши условия, като намалена видимост и мъгла, по преценка на прекия ръководител, не се работи по железния път, а се търси алтернативна работа извън сервитута. При среднодневни температури под +10 градуса, на работниците са осигурени и топли напитки. Погрижили сме се и за отоплението на сградите, където се помещава експлоатационният ни персонал. Във всички поделения има печки на ток. Дори сме съобразили, че при зимна обстановка, на места, където електроснабдяването пада и няма захранване, сме осигурили и дърва за огрев, за да имат алтернативно отопление.

 

Източник:www.economic.bg, 05.11.2015г.

Автомобилен транспорт

Директорът на Волво: Сделката за въглеродните емисии в транспорта е ключова за реорганизацията на автомобилното производство

април 9, 2024

“Изпълнението на схемата за ценообразуване на въглеродните емисии на ЕС за пътния транспорт е от съществено значение за разработването…